top of page
חדשות ועדכונים 

בתאריך 1.7.2014 נכנסו לתוקף כללי תאגיד וביוב

(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),

במסגרתם הנכם נדרשים להגיש לרשות המים תכנית דיגום דו-שנתית עבור כל המפעלים הנמצאים באזור סמכותכם עד ל-1.10.2014.

חברת "אור-לי בסביבה" מציעה את שירותיה בנושא זה הכוללים:

 • הכנת תכנית דיגום

 • איתור העסקים הנדרשים לתכנית דיגום

 • הכנת תכנית דיגום דו-שנתית

 • הכנת תכנית עבודה

 • כתיבת נהלי עבודה

 

שירותים שוטפים:

 • ניתוח תוצאות ובקרת איכות

 • שליחת התוצאות לעסק

 • חישוב אגרת השפכים

 • הוצאת הודעת תשלום

 • הכנת דו"ח שנתי על פעילות התאגיד/מועצה 

 

קצת עלינו

בשנים האחרונות פעלה הממשלה ופרסמה תקנות מחמירות בתחום המים והביוב, רישוי עסקים וכללי התברואה במוסדות רפואה.  כל הנ"ל על מנת להבטיח את בריאות הציבור.

 

חברות, תאגידי מים וביוב, אגודת מים, מוסדות ואנשים (בעלי עסקים), מוצאים עצמם נדרשים לעמוד בקריטריונים מחמירים ולעיתים נדרש להם סיוע וליווי מקצועי.

 

משרד הייעוץ "אור לי בסביבה" ממוקם במושב ציפורי ואנו מעניקים שירותיי יעוץ לאנשים, חברות ותאגידים בנושאים שונים ומגוונים:

 

 • הבטחת אספקת מי שתייה בשגרה ובחירום

 • מתן חוות דעת מקצועית למיגון תשתיות מים

 • הכנת סקרים מניעתיים למתקני טיפול במי שתייה, מקוות מים ומערכות אספקת מי שתייה.

 • הכנת תכנית דיגום למי שתייה

 • הכנת דו"חות בהם תבניות דרושות לצורך פרסום מידע בתחום מי שתייה לציבור

 • בקרת איכות שפכים ביציאה מעסקים וטרם חיבורם למערכת הביוב המרכזית.

 • הכנת נספחי מים וביוב לתוכניות (מפורטות והיתרי בנייה).

 • הדרכה והכשרת עובדים בקורסים בסיומם התלמידים מיועדים לקבל תעודת הסמכה של משרד הבריאות במידה ועמדו בדרישות הקורס

 • מתן חוות דעת תברואית למוסדות חינוך

 

The need for water quality monitoring

 

According to WHO at least 1.6 million people die every year because of lack of access to safe drinking water and sanitation.

In 1985, before implementing chlorination regulation and before determining the rules of protective radius around the drill drinking wate...

הבטחת איכות מי השתיה מדוע זה חשוב?

 

הבטחת איכות מי השתייה הוא נושא מרכזי וחשוב בעולם כולו.

הוועדה לזכויות האדם של האו"ם הכירה בכך שלכל אדם זכות יסוד לקבלת מי שתייה בנגישות ובאיכות טובה. 

ייעוץ תברואי לעסקים

עיצוב:  054-6727090

 • Twitter Basic Black
 • Google+ Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
bottom of page