top of page

בית הספר "אור-לי בסביבה"  מוסמך ע"י משרד הבריאות, תכנית הלימודים נבנתה בהתאם לדרישות משרד הבריאות והמרצים מאושרים על-ידו.

העוברים את הבחינה יקבלו הסמכה ממשרד הבריאות לתחום העיסוק.

מי שלא יעבור בהצלחה קורס הכשרה, הננו מלווים אותו בשיעורים פרטיים ככל הניתן על מנת לאפשר לו לעבור בחינה חוזרת, כל זאת על מנת להתאימו לתחום עיסוקו ללא מגבלות של הכשרה נדרשת.

כיום, דרישות ההסמכה משולבות בתקינה של משרד הבריאות ועל כן הינן מחייבות.

משרדנו כבר קיים קורסי הכשרה עבור חברת "מקורות", עבור קולחי גליל עליון בשיתוך תאגיד "פלג הגליל", עבור מפעם עמק יזרעאל בשיתוף יובלי העמק ועתיד לקיים קורסי הכשרה נוספים במכללת צמח ובמ.א. מטה אשר בשיתוף מפעם משגב.

בימים אלה הננו פועלים להקמת בית ספר במבנה של קבע לטובת קורסי הכשרה מקצועיים בתחום מי השתייה ומי הנופש בשיתוף המכללה הטכנולוגית בנצרת עילית.

מטרתנו להביא ל- 100% הצלחה בבחינות והננו קרובים להשגת יעד זה.

bottom of page