top of page
ליווי שוטף וייעוץ לספקי וחברות המים

 

 

תקנות מי השתייה שנחתמו על ידי שרת הבריאות באפריל 2013, פורסמו בשרומות ביוני 2013 ונכנסו לתוקפן באוגוסט 2013 מציעות מגוון דרישות מחמירות המחייבות את ספק המים לצורך בחינה ובקרה תמידיים של איכויות המים המסופקים, בין היתר, השינויים והחידושים: 

 • הוספת דרישה לניטור ותקן לעשרות מזהמים פוטנציאליים שלא נוטרו קודם במקורות המים.

 • החמרת התקן הקיים לעשרות חומרים נוספים לרבות מזהמים מיקרוביאליים .

 • הסדרת מערך הטיפול במים במטרה להבטיח הסרת מזהמים מהמים ולהפחית תוצרי לוואי מחיטוי מי השתייה.  נכנסה חובה לדיגום תוצרי לוואי של חיטוי במערכות ציבוריות .

 • הבטחת טיפול מקצועי יותר במערכות מי השתייה באמצעות בין היתר, חיוב עמידה בקורסי הכשרה מקצועיים וביצוע סקרים.

 • הגברת השקיפות של נתוני ניטור ואירועי זיהום מים- חובת דיווח לציבור על כל אירוע חריג והפצת דו"ח שנתי בכל יוני של כל שנה אזרחית.

 • מתן אפשרות לצרכנים לבקש בדיקות מים, כך שיוכלו לוודא כי מי הברז עומדים בדרישות התקנות , כאשר עלות ביצוע הבדיקה חלה על המזמין.

 • הקמת ועדת מעקב מקצועית לתקנות מי השתייה ודרישה לבחון את התקנות מחדש כל ארבע שנים לפחות.

 

פעולות אלה מחיבות את ספקי המים להיערך ברמה מקצועית גבוהה ביותר, לוודא איסוף נתונים במהלך הפעילות השוטפת, מתן תגובה בזמן אמת לתלונה ו/או לאירוע חריג, לבקרה ניטור ודיווח רציפים למשרדי הממשלה ולציבור.

 

מתוקף ניסיון של 17 שנים בתחום הרגולציה, בין היתר השתתפות בוועדות ארציות לכתיבת נהלים והנחיות, ביצוע הדרכות עובדים במכללות ובאופן יזום, משרדנו מלווה ספקי המים בשוטף מייעץ, עורך דו"חות, כותב ומבצע סקרים, משתתף בפגישות ומדריך את העובדים באופן שוטף.

 

 

להלן תיאור חלק מהפעילויות בתחום זה:

 

 1. הכנת דו"חות חודשיים לצורך הגשתם למשרד הבריאות.

 2. הכנת דו"ח רבעוני לצורך פרסום בציבור על פי פקודת רשויות מקומיות

 3. הכנת דו"ח כימי חצי שנתי לצורך העברתו לבחינת משרד הבריאות

 4. הכנת דו"ח שנתי לצורך העברתו למשרד הבריאות ולצורך פרסום באתר האינטרנט של ספק המים

 5. הכנת סקר חקירתי במסגרת אירועים חריגים הכולל סיור בשטח, תיאום ודיווח ישירים עם הרשות המפקחת והכנת דו"ח מסכם של כל ההמלצות לביצוע.

 6. הכנת סקר מניעתי למתקני טיפול במים, מקורות מים ותשתיות מי שתייה

 7. טיפול בתלונות תושבים

 8. ליווי הספקים עם כניסתה לתוקף של התקנה הקובעת ביצוע בדיקות לבקשת הצרכן, אחרי השעון בביתו אחת לשנה על  פי פנייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת "אור לי בסביבה"  עוסקת בתחום הבקרה על איכות מי השתייה בישראל, תברואת המזון בבתי אוכל, תברואה כללית במוסדות (חינוך ובריאות), הדרכה והכשרת עובדים מזה כ- 4 שנים.

 

אורלי סרוסי, בעלת תואר ראשון ב"ביולוגיה" מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני ב"מדעי הסביבה", סיימה את לימודי התואר בטכניון בשנת 1996 ועוסקת בתחום כ- 18 שנים.

 

ראשית דרכה של אורלי בלשכת הבריאות מחוז הצפון כמפקחת מחוזית לבריאות הסביבה.  תפקיד זה כלל משימות מגוונות ורבות להבטיח סביבה תברואית נאותה לכלל הציבור וזאת מתוך מגמה לשמור על בריאותו, בין היתר על ידי ביקורות תברואיות, חינוך והסברה, קורסי הכשרה והשתתפות פעילה בכתיבת כללים והנחיות מקצועיות ברמה ארצית.

 

בשנים האחרונות פעלה הממשלה ופרסמה תקנות מחמירות בתחום המים והביוב, רישוי עסקים וכללי התברואה במוסדות רפואה.  כל הנ"ל על מנת להבטיח את בריאות הציבור.

 

 

חברות, תאגידי מים וביוב, אגודת מים, מוסדות ואנשים (בעלי עסקים), מוצאים עצמם נדרשים לעמוד בקריטריונים מחמירים ונדרש להם סיוע וליווי מקצועי.

 

חברת "אור לי בסביבה" אשר ממוקם במושב ציפורי מעניק שירותי יעוץ לאנשים, חברות ותאגידים בנושאים שונים ומגוונים:

 

 • הבטחת אספקת מי שתייה בשגרה ובחירום

 • מתן חוות דעת מקצועית למיגון תשתיות מים

 • הכנת סקרים מניעתיים למתקני טיפול במי שתייה, מקוות מים ומערכות אספקת מי שתייה.

 • הכנת תכנית דיגום למי שתייה

 • הכנת דו"חות בהם תבניות דרושות לצורך פרסום מידע בתחום מי שתייה לציבור

 • בקרת איכות שפכים ביציאה מעסקים וטרם חיבורם למערכת הביוב המרכזית.

 • הכנת נספחי מים וביוב לתוכניות (מפורטות והיתרי בנייה).

 • הדרכה והכשרת עובדים בקורסים בסיומם התלמידים מיועדים לקבל תעודת הסמכה של משרד הבריאות במידה ועמדו בדרישות הקורס

 • ליווי מקצועי לקבלת רישיונות עסק.

 • מתן חוות דעת תברואית למוסדות חינוך

 

משרדנו נותן שירותים לחברות ותאגידים בהם חברת "מקורות", תאגידי המים והביוב "פלג הגליל", סובב שפרעם, הרי נצרת, מי – גולן, קלחי גליל עליון, כפרי גליל תחתון, "יובלי העמק", התנור, אגודת המים "עמק הירדן" ואחרים.

 

 

בהתאם לדרישת התקנות, ספק המים נדרש להכין תכנית דיגום למי שתייה למקורות המים, למערכות אספקת המים שבאחריותו.

משרדנו פועל ומכין תכנית דיגום בהתאם לעקרונות התברואיים ומלווה אותה עד קבלת אישור משרד הבריאות.

 
הכנת תכנית דיגום למי שתייה

 

שרותי דיגום מיקרוביאלי וכימי
שירותי דיגום מיקרוביאלי וכימי
bottom of page