top of page

אישור כימיקלים לטיפול במי שתייה ומי נופש

 

יבואנים ויזמים בארץ ובעולם המעוניינים לשלב כימיקלים חדשים לטיפול במי שתייה ומי נופש, נתקלים בחסמים רבים לאורך הדרך, בהם משרד הבריאות.

משרד הבריאות בבואו לבחון בקשה לאישור שימוש בכימיקלים למי שתייה או למי נופש, דורש בין היתר עמידה בתקן ישראלי מתאים או תקן באירופאי לשימוש דומה לזה הנדרש בארץ.

לפני מספר שנים פרסם מכון התקנים הישראלי תקן ישראלי שמספרו 5438 ושמהותו הגדרת קריטריונים לבחינת התאמת כימיקלים לטיפול במי שתייה.

תקנות מי השתייה החדשות שילבו תקן זה כאחד מסעיפיו ובכך הפכו את התקן למחייב.

משרדנו עוסק בליווי היזמים, איסוף החומרים הקיים, למידתו, מתן ייעוץ באשר לדרישות נוספות של משרד הבריאות בהתאם לחומר הקיים ולמהויות המבוקשות וייצגו מקצועית מול נציגי המשרד.

חברתנו יודעת ליצור יחסי גומלין עם אנשי מקצוע נוספים, ככל שיידרש בהן חברות לכתיבת סקר סיכונים באשר לשימושים הנדרשים, מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות ניקיון לחומרים, חברות המשווקות מכשירי ניטור לצורך בדיקת החלופות למדידה ודיוק השיטה.

 

עיצוב:  054-6727090

  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
bottom of page