top of page
 

בהתאם לדרישת התקנות, ספק המים נדרש להכין תכנית דיגום למי שתייה למקורות המים, למערכות אספקת המים שבאחריותו.

משרדנו פועל ומכין תכנית דיגום בהתאם לעקרונות התברואיים ומלווה אותה עד קבלת אישור משרד הבריאות.

 
הכנת תכנית דיגום למי שתייה

 

עיצוב:  054-6727090

  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
bottom of page