top of page

הכנת תכניות הכשרה למדינות מתפתחות

מדינות אפריקה שמדרום לסהרה צמחו בעשור האחרון בקצב של 7% או יותר לשנה, ומגמה זו צפויה להתחזק בעתיד.   ראוי לזכור כי במדינות אפריקה מתגוררת האוכלוסייה הצעירה ביותר בעולם,ועד 2050 צפוי כי אחוז ניכר מכוח העבודה העולמי צפוי להימצא שם.

 

אחת הבעיות המרכזיות הינה היעדר גישה למים בחלקים נרחבים ממדינות מערב אפריקה. היעדר אספקת מים שוטפת לצד שימוש במקורות מים לא מוסמכים, ובמיוחד באזורי אוכלוסייה צפופים כמו בערים, יוצרים תנאי תחלואה ותמותה חמורים.

 

לפי נתוני  ארגון הבריאות העולמי, שיעור מקרי המוות כתוצאה מסניטציה והיגיינה לקויה ומים לא תקינים עמד על כ 24.1% ב 2002 , והינו מהגבוהים בעולם.

 

חברות ישראליות ובכלל חברות מהעולם כולו משקיעות במדינות אפריקה, בין היתר, בהקמת תשתיות למים החל ממערך שאיבת המים מהנהרות, הקמת מתקני טיפול במים, צנרת הולכה ובארות שאיבה במתחם הערים והכפרים הנידחים.

 

מתוך ניסיון רב שנים הקיים אצלנו בפקוח וברגולציה על תשתיות מי שתייה במדינת ישראל,  מכח ניסיון שנצבר ברמת השטח וברמת השתתפות פעילה בהכנת תקנים והנחיות ליצירת כללי תברואה נאותים לתפעול, תחזוקה וניטור של מערכות ומתקני מי שתייה,

 

משרדנו פועל ומכין תכניות הכשרה עבור המדינות השונות בדרגות הכשרה שונות החל מדרגת הממשל וכלה באנשי המים וצרכני הקצה על מנת שהמקומיים יוכלו להמשיך ולתחזק את המתקנים ההנדסיים ולהבטיח תנאי תברואה מינימליים גם כאשר נציגי החברות המקצועיות יעזבו את המקום עם השלמת הפרוייקטים.

 

 

עיצוב:  054-6727090

  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
bottom of page