top of page

שמי אורלי סרוסי זוהר ואני עוסקת בתחום הבקרה על איכות מי השתייה בישראל, תברואת המזון בבתי אוכל, תברואה כללית במוסדות (חינוך ובריאות), הדרכה והכשרת עובדים מזה כ- 18 שנים.

הנני בעלת תואר ראשון ב"ביולוגיה" מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני ב"מדעי הסביבה", סיימתי את לימודי התואר בטכניון בשנת 1996.

 

ראשית דרכי החלה בלשכת הבריאות מחוז הצפון כמפקחת מחוזית לבריאות הסביבה.  תפקיד זה כלל משימות מגוונות ורבות להבטיח סביבה תברואית נאותה לכלל הציבור וזאת מתוך מגמה לשמור על בריאותו, בין היתר על ידי ביקורות תברואיות, חינוך והסברה, קורסי הכשרה והשתתפות פעילה בכתיבת כללים והנחיות מקצועיות ברמה ארצית.

 

מתוקף תפקידי זה ניגלה לעיניי כי חסרים אנשי מקצוע העוסקים בליווי בקרת איכות בתחומים אלה.  בשנת 2013 בחרתי להמשיך ולהתפתח בתחום המקצועי באופן עצמאי, להציע שירותיי ייעוץ למעוניינים בתחומים השונים הקשורים ליחסי הגומלין שבין האדם והסביבה.

 

בשנים האחרונות פעלה הממשלה ופרסמה תקנות מחמירות בתחום המים והביוב, רישוי עסקים וכללי התברואה במוסדות רפואה.  כל הנ"ל על מנת להבטיח את בריאות הציבור.

 

חברות, תאגידי מים וביוב, אגודת מים, מוסדות ואנשים (בעלי עסקים), מוצאים עצמם נדרשים לעמוד בקריטריונים מחמירים ולעיתים נדרש להם סיוע וליווי מקצועי.

 

החלטתי כי השכלתי בתחום יחד עם הידע והניסיון שרכשתי בכל שנות עבודתי במשרד הבריאות, יוכלו לסייע בתחום זה.

פתחתי משרד ייעוץ "אור לי בסביבה" במושב ציפורי ואנו מעניקים שירותיי יעוץ לאנשים, חברות ותאגידים בנושאים שונים ומגוונים:

 

  • הבטחת אספקת מי שתייה בשגרה ובחירום

  • מתן חוות דעת מקצועית למיגון תשתיות מים

  • הכנת סקרים מניעתיים למתקני טיפול במי שתייה, מקוות מים ומערכות אספקת מי שתייה.

  • הכנת תכנית דיגום למי שתייה

  • הכנת דו"חות בהם תבניות דרושות לצורך פרסום מידע בתחום מי שתייה לציבור

  • בקרת איכות שפכים ביציאה מעסקים וטרם חיבורם למערכת הביוב המרכזית.

  • הכנת נספחי מים וביוב לתוכניות (מפורטות והיתרי בנייה).

  • הדרכה והכשרת עובדים בקורסים בסיומם התלמידים מיועדים לקבל תעודת הסמכה של משרד הבריאות במידה ועמדו בדרישות הקורס

  • ליווי מקצועי לקבלת רישיונות עסק.

  • מתן חוות דעת תברואית למוסדות חינוך

 

משרדנו נתן ונותן שירותים לחברות ותאגידים בהם חברת "מקורות", תאגידי המים והביוב "פלג הגליל", סובב שפרעם, הרי נצרת, מי-נע, מי – גולן, קלחי גליל עליון, כפרי גליל תחתון, "יובלי העמק", התנור, אגודת המים "עמק הירדן" ואחרים.

 

הנני מקדמת, מלווה ומכשירה קיומם של קורסים "בבית הלקוח" קרי:  באולם הרצאות של תאגידים וחברות לטובת עובדיהם, אני מביאה את הקורס עד ל"בית".  במתכונת זו כבר קוימו קורסים באולם המליאה של מ.א. גליל עליון עבור כ- 40 תלמידים ובכיתות לימוד של מפעם עמק יזרעאל עבור כ- 35 תלמידים.

בנוסף, אני מלמדת בקורסים, בין היתר, דוגם מי שתייה רמה א' ורמה ב', תברואת מים-מפעילי מערכות מים, דיגום מי נופש, מתקין/בודק מז"ח (מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), קבלני שטיפה וחיטוי במכללות הבאות:  צמח-כנרת, אריאל, רופין, משלב.

bottom of page