top of page
מתקין/בודק מוסמך של מז"ח 

 

התקנת אביזר מונע זרימת מים חוזרת (מז"ח, חכ"כ, שובר וואקום טעון קפיץ) מחויב להתבצע על ידי בודק/מתקין מוסמך.  אדם שעבר קורס ועמד בהצלחה בבחינות משרד הבריאות.

דוגם מי שתייה רמה א 

 

על פי תקנות מי השתייה הנוטל דגימת מי שתייה מחויב לעבור קורס בן 40 שעות לימוד ולעמוד בהצלחה בבחינה של משרד הבריאות.

העומד בבחינות משרד הבריאות יקבל תעודה שתסמיך אותו לביצוע דיגום מיקרוביאלי, דיגום ללגיונלה, דיגום למתכות רשת: נחושת, עופרת וברזל, דיגום לפלואוריד וביצוע בדיקות שדה: תרכובות כלור, עכירות, הגבה, טמפרטורה.  

 

דוגם מי שתייה רמה ב 

 

על פי תקנות מי השתייה הנוטל דגימת מי שתייה מחויב לעבור קורס בן 52 שעות לימוד ולעמוד בהצלחה בבחינה של משרד הבריאות העומד בבחינות משרד הבריאות יקבל תעודה שתסמיך אותו לביצוע דיגום בדיקות כימיות: המופיעות בתוספות הראשונה, השניה, החמישית והשישית.  לעניין ביצוע בדיקות ברשת המים, דיגום רמה ב' רלוונטי לביצוע דגימות עבור תוצרי לוואי של חיטוי, T.H.M.

תברואת מים-מפעיל מערכות מי שתייה רמה א' 

 

קורס חובה לעוסקים במים בהתאם לדרישת תקנה 33 בתקנות מי השתייה.

 

תברואת מים-מפעיל מערכות מי שתייה רמה ב' 

 

קורס חובה לעוסקים במים בהתאם לדרישת תקנה 33 בתקנות מי השתייה.

עיצוב:  054-6727090

  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
bottom of page