top of page

מתקיני ובודקי אביזרים למניעת זרימת מים חוזרת. 

הכשרה לדיגום מיקרוביאלי, ליגיונלה, מתכות רשת, פלואוריד ובדיקות שדה.

הכשרה לדיגום לפרמטרים כימיים במקור המים ותוצרי לוואי במערכות האספקה.

הכשרה לדיגום מיקרוביאלי, ליגיונלה, מתכות רשת, פלואוריד ובדיקות שדה.

מיועד למפעילי מערכות אספקה של ספקי מים שברשותם מתקני הפקה וטיפול

שטיפה וחיטוי בריכות

bottom of page