2.jpg
 • יום ב׳, 05 בדצמ׳
  Tzippori
  נושאי תעודת דוגם מי שתייה ו/או מי נופש נידרש להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון זה מאושר על ידי משרד הבריאות ומלווה על ידו במטרה לאפשר את הארכת תוקף התעודה
 • יום ה׳, 22 בדצמ׳
  Tzippori
  אנשי מקצוע בתחומי המים נדרשים לעבור השתלמות תקופתית ולחדש את תוקף התעודות שברשותם אחת ל- 5 שנים
 • יום ד׳, 25 בינו׳
  Tzippori
  אנשי מקצוע בתחומי המים נדרשים לעבור השתלמות תקופתית ולחדש את תוקף התעודות שברשותם אחת ל-5 שנים. מטרות יום הרענון: חידוש ההסמכה למתקיני מז"חים, עדכון מקצועי של נהלים ותקנות משרד הבריאות בתחום פעולות המזח"ים בשטח, חזרה מעשית על שלבי בדיקת האביזרים, דיון בבעיות ותקלות מהשטח.